A damn good idea
Derfor støtter vi

Nephew

"Musikcamps er stort i Sverige og USA - vi skal også have sat gang i musik-camps i DK. Derfor etablerede vi Musikstarter i 2013. Musikstarter handler om at øve sig og blive bedre. Flid. For det er en fantastisk fornemmelse at udvikle sig og mærke, at man rykker sig. Og Musikstarter handler om at være sammen med andre om musik. Fællesskab. For der er ikke noget mere magisk end at være flere personer, der sammen skaber én lyd."

Ungdomsringen

"Ungdomsringen er en landsdækkende medlemsforening for ungdomsskoler og Ungdoms- og Fritidsklubber. Vi har ca. 100.000 unge medlemmer over hele landet. En af vores kerneopgaver er at understøtte klubber og ungdomsskolers arbejde med gode, interessante, sjove og lærerrige aktiviteter for børn og unge i hele Danmark. Her passer Musikstarter perfekt ind.

Roskilde Festival

Helt fra Musikstarters begyndelse har vi kunne se en enorm værdi i at gøre det lettere for børn og unge at afprøve sig som udøvende musikere. Uden, at det behøver at handle om at komme på konservatoriet eller spille på Orange Scene, men slet og ret fordi musik og kunst kan noget i sig selv. Dette opleves i ekstra høj grad, når man dyrker det i fællesskab med andre. Konceptet, der efterhånden er udviklet, fintunet og testet over hele landet, skal nu tages videre til næste niveau. Derfor virker det naturligt for os - som almennyttig festival med særligt fokus på børn og unges muligheder - at bakke op med både donation og hjælp til udvikling af Musikstarter.